KULLLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu ve dönemi Son ilaçlama ile hasat arası süre(gün)
Kabak Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da 3 gün
Domates (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da (Larva) 3 gün
Patlıcan (tarla) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da (Larva-Pupa-Ergin) 3 gün
Fasulye Yaprakbiti (Aphis spp.) 50 ml/da 3 gün
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella)

Elma ağkurdu (Hyponomeuta malinellus)

15 ml/100 L su

5 ml/100 L su

3 gün
Bağ* Dürmece (Spargamothis pilleriana) 50 ml/100 L su 3 gün
Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana) 30 ml/100 L su 3 gün
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 50 ml/100 L su 3 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonocena pistaciae) 30 ml/100 L su 3 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 30 ml/da 3 gün
Mercimek-Nohut Hortumlu böcek (Sitona sp.) 50 ml/da 3 gün
Apion (Apion arrogans) 50 ml/da 3 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 20 ml/da 3 gün
Mantolu böcek (Amicta oberthuri) 30 ml/da 3 gün
Mısır Mısır koçan kurdu (Sesemaia spp.) 50 ml/da (15 gün ara ile 3 uygulama) 3 gün
Şekerpancarı Şekerpancarı piresi (Chaetocnema sp.)

Bozkurt (Agrotis sp.)

Kalkan böceği (Cassida spp.)

25 ml/da 3 gün
Hububat  

 

Süne (Eurygaster spp.)

30 ml/da

1-3 dönem nimf

50 ml/da

4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin

3 gün
Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) 30 ml/da 3 gün
Ekin kambur böceği (Zabrus spp.) 20 ml/da satıh uygulaması 3 gün
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera olea)

Zeytin güvesi (Prays oleae)

Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)

25 ml/100 L su

30 ml/100 L su

25 ml/100 L su

3 gün
Ayçiçeği Çayır tırılı (Loxostege sticticalis)

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

25 ml/100 L su

75 ml/100 L su

3 gün
Fındık Kır tırtılı (Lymantria dispar) 30 ml/100 L su 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinesinin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

ACUITY 25 EC®
BOUNCE 200 SL®