KULLANILACAĞI BİTKİ VE ETKİ ETTİĞİ YABANCI OTLAR:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Kullanma Dozu ve Dönemi
 

 

 

 

 

 

 

MEYVE, BAĞ, TURUNÇGİLLER

 

 

 

 

 

 

 

Çatalotu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Dikenli yabani marul (Lactua serriola)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

Kanarya otu = İmam kavuğu (Senecio vulgaris)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Ortanca sinir otu (Plantago media)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sirken (Chenopodium album)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides)

Topalak (Cyperus rotundus)

Turnagagası (Geranium dissectum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Yabani yoncalar (Medicago spp.)

300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanana ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 

BOUNCE 200 SL®
ARROGANT 50 EC®