KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı

 

Uygulama Dozu
 

 

 

Domates

(sera)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

 

100 l/ da

(Solarizasyon ile)

Solgunluk ve Kök Çürüklüğü

(Fusarium oxysporum, Fusarium solani)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

60-125 ml/m2

(Solarizasyonsuz)

Yabancıot tohumları

Kullanıldığı Yer ve Zararlı Organizmalar:

Explore 500 SL her çeşit toprakta kullanılmakla beraber özellikle sera saksı ve fidelik topraklarının, kök ve tohumlara arız olan fungal hastalıklara nematodlara ve yabancı ot tohumlarına karşı dezenfeksiyonunda, bitki olmadığı zamanlarda toprağa tatbik etmek suretiyle kullanılır. Seralarda ve fide yastıklarında, beher m2 ye 60-125 ml dozda kullanılır.

KULLANMA ŞEKLİ: Explore 500 SL seralarda toprak fumigasyonu için kullanılır. Sera toprağı sürülerek gevşetilir ve tesviye edilir. Çiftlik gübresi ve yeşil gübre, hangisi kullanılıyorsa, fumigasyondan önce toprağa gömülür. Fumigasyon işi ekim- dikimden 3-4 hafta önce yapılmalı ve toprak fumigasyonundan evvel tavında olmalıdır.

1-Solarizasyon ile Uygulama; Toprak yüzeyi şeffaf plastik örtü ile gaz kaçmayacak şekilde iyice kapatılır. Sonra bitki koruma ürünü damlama sulama sistemi ile toprağın 20-25 cm derinliğine inecek şekilde uygulanır. Solarizasyon uygulaması en az 4-6 hafta devam eder.

2-Solarizasyonsuz Uygulama; Toprak yüzeyi şeffaf plastik örtü ile gaz kaçmayacak şekilde iyice kapatılır. Bitki koruma ürünü damlama sulama sistemi ile toprağa verilir. 15-20 gün örtülü şekilde bekletilir. Uygulama yapılan seranın naylonu veya camları mutlaka kapatılmalı, alan dışına gaz çıkışı engellenmelidir.

Tere Testinin Yapılışı: Seradan belirli aralıklarla az miktarda toprak numuneleri alınır ve alınan topraklar birbirine karıştırılır. Bu karışım bir kavanoza konur ve tere tohumu ekilir. Eğer tere tohumları 2-3 günde çıkış yaparsa, toprak ekim ya da dikime hazır demektir. Şayet tere tohumları çıkış yapmazsa, toprak tekrar havalandırılmalı ve tere tohumları çıkış yapana kadar beklenmelidir.

AGILES®
PUGNA 69 EW®