KULLANILDIĞI BİTKİ VE ETKİ ETTİĞİ HASTALIKLAR:

 

Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu

ve dönemi

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Kavun Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 15 g/100 l su 3 gün
Bağ* Külleme (Erysiphe necator) 10 g/100  su 35 gün
Elma Karaleke

(Venturia ineaqualis)

15 g/100 l su 14 gün
Turunçgil Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp.citri) 20 g/100 l su 28 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) 20 g/da 35 gün
Karpuz Erken yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) 20 g/da 3 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) 12.5 g/100 l su 14

gün

Biber (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 15 g/100 l su 3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı karışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

FEATURE 50 WG®
GALLOPER 3 SC®