KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu ve dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Hıyar (sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 40 ml/100 l su (larva) 3 gün

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                   İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:

Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu karıştırıcısı çalışır durumdaki ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konu ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslanabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama aletinin memeleri kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

GALLOPER 3 SC®
RESPOND 125 SC®