KULLLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı organizma adı Uygulama dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
ŞEKERPANCARI Pancar Yaprak Leke Hastalığı

(Cercospora beticola)

50 ml/da 35 gün
BUĞDAY Pas

(Puccinia spp.)

 

100 ml/da 35 gün

 

BİTKİKORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Respond125 SC önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

RESPOND 125 SC®
ACUITY 25 EC®