KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı Zararlı organizma adı Uygulama Dozu
Buğday Fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü (Fusarium spp.) 300 ml/100 kg tohum

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tohum ilaçlamasında tavsiye edilen dozda ZEALOT 40 FS kullanılmalı ve ilacın her tohumluğa bulaşması temin edilmelidir. İlaçlama şayet özel ekipman ile yapılacak ise; ekipmanın kalibrasyonunun kullanma talimatına göre doğru bir şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir. ZEALOT 40 FS tohumla doğrudan karıştırılabileceği gibi su ile karıştırılmak suret ile de uygulanabilir. Ancak su ile karıştırılarak uygulanacak ise tohum cinsi ve ilaçlama şekli göz önünde bulundurulmalıdır.

ZEALOT 40 FS®
FEATURE 50 WG®