KULLANILACAĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı Hastalık Adı Kullanma dozu ve dönemi Hasat ile son ilaçlama arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis)

 

200 ml /100 l su 3 gün
Hıyar Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)

 

250 ml /100 l su 3 gün
Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola)

 

300 ml / da

 

3 gün
Domates (tarla/sera) Mildiyö (Phytophthora infestans) 175 ml/100 l su 3 gün
Kayısı Yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) 200 ml/100 I su

(Normal ve dormant dönem)

 

56 gün
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Elmada karaleke:

 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında,
 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde(Çiçekler ayrı ayrı görülünce),
 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
 4. ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesine uygun olduğu koşullara göre 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Hıyarda mildiyö:

İlk ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başIanır.8-0 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı:

Tarlanın köşegenleri doğrultusunda rastgele atılan erişkin yaprakların %5’inde en az 10’ar leke görüldüğünde ilaçlamalara baş salı, 10- 14 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Domates mildiyösü:

Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile derhal başlanır. 10-12 gün aralıklarla tekrarlanır.

Kayısıda yaprak delen:

İlk ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra (dormant dönem), 2. ilaçlama : İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, pembe çiçek tomurcuğu döneminde (normal dönem) yapılır. 3.iIaçlama; Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna ayrıldığı dönemde yapılır. 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Sulandırılmamış ilaç gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız. İlk yardım tedbirlerine baktınız.
 • Arılara zehirlidir.
 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Ağzınızı ve burnunuzu içine alan maske takınız.
 • Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
 • İlaçlamadan sonra yıkayınız. İş elbiselerinizi değiştiriniz ve yıkayınız.
 • İlacı kullanmadan önce çalkalayınız.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU

BRAINY 500 SC yaygın olarak kutlanılan WP olarak formüle edilmiş birçok insektisit, fungisit ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak, ilaç etiketleri üzerindeki tavsiye ve dozlara dikkat edilmelidir. Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Az miktarlarda bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Hazırlanan ön karışımda ayrılma veya çökelme varsa bu karışım kullanılmamalı, ilaçlar ayrı ayrı uygulanmalıdır. Karışımlar bekletilmeden uygulanmalıdır. Surfektant ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması ve ikiden fazla pestisit ile karıştırılması tavsiye edilmez.

FRONDOSA 480 SC®
BADGER 70 WP®