KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı Zararlı organizma adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre (gün)
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 60 g/100 L su 14 gün
Külleme (Podosphaera leucotricha) 60 g/100 L su
Armut Karaleke (Venturia pirina) 60 g/100 L su 14 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 60 g/100 L su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 60 g/100 L su 14 gün
Kiraz ve Vişne Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 60 g/100 L su 14 gün
Yeni Dünya Karaleke (Venturia ineaqualis var. eriobotryae) 60 g/100 L su 14 gün
Ayva Monilya (Sclerotinia linhartiana) 60 g/100 L su 14 gün
Hıyar, Kavun* Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fulliginea) 40 g/100 L su 3 gün
Bağ** Külleme (Erysiphe necator) 100 g/100 L su 14 gün
Şekerpancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 40 g/100 L su 21 gün

*Ege ve Akdeniz Bölgesinde tavsiye edilmemektedir.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elma karalekesi:

 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Elma küllemesi:

 1. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde
 2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70’i döküldüğünde
 3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Armut karalekesi:

 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 4. ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Şeftali, Kayısı, Kiraz ve Vişne):

 1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
 2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Yenidünya karalekesi:

 1. Uygulama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce
 2. Uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce
 3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra
 4. ve diğer uygulamalar3’ncü uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uygulama programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.

Ayva monilyası:

Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

 1. Uygulama: Çiçeklerin %5’i açıldığında
 2. Uygulama: Çiçeklerin %50’si açıldığında
 3. Uygulama: Tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90-100’ü açtığında) yapılmalıdır.

Kabakgillerde külleme (Hıyar, Kavun):

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, ikim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün ara ile uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 270C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Bağ küllemesi:

 1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
 2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde
 3. Uygulama: Çiçek ve taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
 4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı:

Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
 • Ürünü ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali karakterli bitki koruma ürünleri hariç diğerleri ile karıştırılabilir.

BRAINY 500 SC®
WIDEN 40 EC®