KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR: 

Bitki adı Yabancı ot Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Buğday Yapışkan otu (Galium aparine L.)

 

Yavşan otu (Veronica hederifolia L.)

 

 

200 ml/da

 

 

                                                                                                                                                                                                               

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kullanılacak su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda yelpaze tip meme kullanılmalı ve basınç 3 atm. olmalıdır. WIDEN 400 EC daha çok temas veya kontak yoluyla etki gösterdiği için yabancı otlar bitki koruma ürünüyle iyice kaplanmalıdır. Soğuk hava, aşırı yağış ve kuraklığın neden olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir.

WIDEN 400 EC buğday tarlalarının marul ve benzeri hassas sebze alanları ve meyve ve narenciye bahçeleri ile iç içe olduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Münavebe ürünlerinde dikkat edilecek hususlar: WIDEN 400 EC uygulandıktan 2 ay sonra diğer münavebe ürünleri ekilebilir.

                                                  

BADGER 70 WP®
SUNHALOP 200 EC®