KULANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCI OTLAR
BİTKİ ADI YABANCI OTLAR KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
ÇELTİK Darıcan (Cinek) (Echinochloa crus-gali)

Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak)

Sunhalop + yayıcı yapıştırıcı*

75 ml + 75 ml/da

Darıcan (Cinek) (Echinochloa crus-gali)

Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)

Sunhalop + yayıcı yapıştırıcı*

100 ml + 100 ml/da

Su ayrığı (Paspalum paspalodes) Sunhalop + yayıcı yapıştırıcı*

75 ml + 75 ml/da

Baraj otu (Diplachne fusca) Kardeşlenmeden sonra(5-7 kardeş)

Sunhalop + yayıcı yapıştırıcı*

150 ml + 150 ml/da

*Tank karışımı yapılarak kullanılır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Sunhalop 200 EC çeltik ekiliş alanlarında sorun olan darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılarak, çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara, herbisitlere uygun ilaçlama alet ve ekipmanı ile püskürtülerek uygulanır. İlacın tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavann tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir, bu amaçla 20-40 l/da su kullanılması tavsiye edilir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir. Uygulamada yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Uygulamayı takiben, ilaç yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra en geç 48 saat içinde tavalar su derinliği en az 10 cm olacak şekilde doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR
 • SUNHALOP 200 EC tavsiye edilen doz ve dönemde uygulandığında çeltik bitkisine son derece emniyetlidir.
 • Tavsiye edilen türler ve dozlar dışında kullanmayınız.
 • Sistemik bir herbisit olup yabancı otların yeşil aksamlarınca alınır.
 • Darıcan (cinek), çeltiksi darıcan (çuvala giren) gibi darıcan türlerini ve su ayrığı türlerini kontrol eder.
 • Uygulama sırasında ilacın komşu bitkilere sürüklenmesini engelleyiniz.
 • Çeltik tarımında yabancı ot ilaçlamalarının başarısında tesviye ve ilaçlamadan sonra tavalarda tutulan suyun seviyesi çok önemlidir. İyi etki için tesviyenin düzgün yapılmış olması ve ilaçlamadan sonra en geç 48 saat içerisinde tavalara su verilmesi gerekir.
 • İlaçlama öncesi kalibrasyon yapınız.
 • Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm’den daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
 • Sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.
 • Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.
 • Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU

En iyi etkiyi elde etmek için SUNHALOP 200 EC’nin yayıcı yapıştırıcı ile kullanılması önerilmektedir. Propanil, 2,4-D, MCPA ve bentazone terkipli ilaçlar ile tank karışımı yapılması tavsiye edilmez.

WIDEN 40 EC®
TORPADE 480 SL®