KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Turunçgiller, bağ*, fındık, meyve bahçeleri ve ekili olmayan alanlar TEK YILLIK DAR VE GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR

Yabani yulaf (Avena sterilis)

Yabani havuç (Daucus carota)

Kısır Brom (Bromus sterilis)

Kuş Yemi (Phalaris spp.)

Çimensi Mürdümük (Lathyrus nissolia)

Ballıbaba (Lamium spp.)

Kanarya Otu (Senecio vernalis)

Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yer Fesleğeni (Mercurialis annua)

Çukurova Hardalı (Ochthodium aegyptiacum)

Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)

Turna Gagası (Geranium dissectum)

Yabani Fiğ (Vicia sativa)

Kuş Otu (Stellaria media)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Ebegümeci (Malva parviflora)

Yabani Yonca (Medicago sativa)

Semiz Otu (Portulaca oleracea)

Sütleğen (Euphorbia spp.)

Sirken (Chenopodium album)

Bambul otu (Chrozophora tinctoria)

Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium)

Zincir Pıtrağı (Xanthium spinosum)

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Yeşil Kirpidarı (Setaria viridis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Benekli Darıcan (Echinochloa colonum)

Horoz ibiği (Amaranthus albus)

Yeşil Horoz İbiği (Amaranthus viridis)

300 ml/da

Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)

 

ÇOK YILLIK YABANCI OTLAR

(Hububat ekili alanlarda hasattan sonra yeniden sürmüş kamış vb. çok yıllık yabancı otlara)

Topalak (Cyperus rotundus)

Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon)

Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Isırgan Otu (Urtica dioica)

Pelin Otu (Arthemisia vulgaris)

Kanyaş (Gelic) (Sorghum halepense)

600 ml/da

Yabancı otların aktif olarak büyüdüğü çiçeklenme öncesi devrede. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)

Kara, demiryolu kenarları, havaalanları, fabrika bahçeleri, tarihi alanlar, tarla kenarları Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı 1000 ml/da Yabancı otların aktif büyüme devresinde
Banketler, su ve drenaj kanalları Banket ve su üstü yabancı otlar 1000-1500 ml/da yabancı otların aktif büyüme devresinde

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ve KULLANIM ŞEKLİ

Tavsiye edilen dozdaki ilaç miktarı pülverizatörün deposuna konur, su ile iyice karıştırılarak doğrudan yabancı otlara pülverize edilir. En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. İlaçlı mahlulün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir. Sistemik etkili bir ilaç olduğundan, ilacın otlara nüfuz edebilmesi için ilaçlamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır. Dekara uygulanacak ideal su miktarı 20-40 litredir. Uygulamalarda, örneğin yelpaze hüzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca ulaşır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapmayınız.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  • Arılara, kuşlara ve balıklara zehirlidir
  • Total herbisit olduğundan tüm kültür bitkilerine fitotoksiktir.
  • İlacın hazırlanmasında çinko ve galvanizli metal kaplar kullanılmaz.
  • Dondan koruyunuz, serin ve rutubetsiz depolarda saklayınız.
  • Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılmamalıdır.
  • İlaçlama yapılacak yerdeki ağaçların gövdeden çıkan piçleri, ilaçlamadan iki hafta önce veya ilaçlamadan hemen sonra kesilmelidir.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

SUNHALOP 200 EC®
SUNABERON 75 WG®