KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki adı Yabancı otlar Uygulama dozu
Buğday, Aapa Arap baklası (Vaccaria   pyramidata)

Ballıbaba (Lamium   amplexicaule)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Gelincik (Papaver   rhoeas)

Gönül hardalı (Myagrum   perfoliatum)

Kokarot (Bifora   radians)

Köygöçüren (Cirsium   arvense)

Sarı ot (Boreava   orientalis)

Yabani çivit otu (Isatis   tinctoria)

Adi fiğ =Yabani fiğ (Vicia   sativa)

Yabani turp (Raphanus   raphanistrum)

Yabani hardal (Sinapis   arvensis)

Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)

Tarla yapışkan otu (Asperula     arvensis)

Topluiğne hardalı (Neslia   paniculata)

Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)

Yapışkan nakıl (Silene conoidea)

Yumrulu jeranyum ( Geranium tuberosum)

1 g/da
Buğday, arpa Peygamber Çiçeği = Gökbaş

(Centaurea depressa)

1,5 g/da veya 1g+%0.2 yayıcı yapıştırıcı
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden SUNABERON 75 WG’i anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (Başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. SUNABERON 75 WG tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı, problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tespit edilir. En iyi netice tatbikat, yabancı otlar en az 2 yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaş’ın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır.

SUNABERON 75 WG kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancı otların büyümesi tatbikattan kısa süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetlerine bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür. Tatbikattan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Tatbikattan sonraki sıcak ve nemli şartlar SUNABERON 75 WG’nin etkisini hızlandırırken, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. SUNABERON 75 WG uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz

SUNABERON 75 WG buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Düşük dozlarda kullanılır, seçiciliği çok yüksektir.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ

Buğday ve arpadaki SUNABERON 75 WG kullanımından sonra normal ekim münavebesine giren her kültür bitkisi ekilebilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  • Balıklara zehirlidir, Sulara bulaştırmayınız.
  • Depolama   ve   atık   imhası   sırasında sulara, gıda maddelerine ve yemlere bulaştırmayınız.
  • Gübre, insektisit ve tohumlardan ayrı yerlerde depolayınız.
  • İlacı özel ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
  • Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne göre imha ediniz.
  • Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak yada yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz.
  • İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Genel alarak bütün dozlarda yayıcı yapıştırıcı kullanılabilir. Bu SUNABERON 75 WG’in bazı yabancı otlar üzerindeki etkisini attırabileceği gibi etkinin daha çabuk odaya çıkmasına da neden olacaktır. SUNABERON 75 WG 2,4-D Ester ve Amin terkipli ilaçlarla karıştırılıp kullanılabilir.

TORPADE 480 SL®
PRESSURE 74.8 SG®