KULLANILACAĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR
Narenciye, bağ*, fındık ve zeytin Sakal otu (Aegilops cylindrica)

Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu

(Amaranthus retloflexus)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

Rüzgar otu (Apera spicaventi)

Yabani yulaf (Avena fatua)

Koyun gözü papatyası (Bellis perennis)

Sarı ot (Boreava orientalis)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)

Yabani kimyon (Bunium paucifolium)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)

Peygamber çiçeği (Centaurea depressa)

Sirken (Chenopodium album)

Pire otu (Conyza canadensis)

Pis kokulu hindiba (Crepis foetida)

Taçlı köpek kuyruğu (Cynosorus cristatus)

Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Dönbaba (Erodium cicutarium)

Güneş sütleğeni (Euporbia helioscopia)

Dilkanatan (Gallium aparina)

Yumuşak ıtır (Geranium mole)

Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra)

Yumuşak holkus (Holcus lanatus)

Duvar arpası (Hordeum murinum)

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Tavşan salatası (Lapsana communis)

İnce delice (Lolium rigidum)

Ebegümeci (Malva neglecta)

Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)

Kara yonca (Medicago lopulina)

Taş yoncası (Melilotus indica)

Su nanesi (Mentha pulegium)

Mısır hardalı (Ochthodium aegytiacum)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Tavşan bıyığı (Poa annua)

Semiz Otu (Portulaca oleracea)

Gri pençe otu (Potentilla recta)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Kıvırcık labada (Rumex crispus)

Küçük çayır düğmesi (Sanguisorba minor)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Geniş yapraklı pıtrak (Turgenia latifolia)

Arap baklası (Vaccaria pyramidata)

Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)

Adi fiğ (Vicia sativa)

Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

200 g/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde uygulanır. Çok yıllık dar yapraklı yabancı otların tam olarak çıkış yapıp en az 4-5 yapraklı olduğu dönemde uygulanır.
Kekre (Acroptilon repens)

Adi ayrık (Elymus repens)

Deve dikeni (Alhagi pseudoalhagi)

Loğusa otu (Aristolochia pontica)

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Sütlü sarmaşık (Cynanchum acutum)

Köpek dişi ayrığı (Cynadon dactylon)

Topalak (Cyperus rotundus)

Tarhana otu (Echinophora tenuifolia)

Sarmaşık karga otu (Lysimachia nummularia)

Ebegümeci (Malva parviflora)

Böğürtlen (Rubus canescens)

Eğrelti otu (Pteridium aquilinum)

Mürver otu (Sambucus ebulus)

Aküçgül (Trifolium repens)

Isırgan otu (Urtica dioica)

400 g/da Yabancı otların aktif büyüme döneminde uygulanır. Çok yıllık geniş yapraklı otlara çiçeklenme döneminde uygulanır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pressure 74.8 SG, seçici olmayan ve çıkış sonrası uygulanan total bir herbisittir. Bu nedenle uygulama sırasında kültür bitkilerine temas etmemesine azami özen gösterilmelidir. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  • Arılara zehirlidir çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
  • Balıklara zehirlidir sulara bulaştırmayınız.
  • Total herbisit olduğundan tüm kültür bitkilerine fitotoksiktir.
  • İlacın hazırlanmasında çinko ve galvanizli metal kaplar kullanılmaz.
  • Dondan koruyunuz, serin ve rutubetsiz depolarda saklayınız.
  • Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılmamalıdır.
  • İlaçlama yapılacak yerdeki ağaçların gövdeden çıkan piçleri, ilaçlamadan iki hafta önce veya ilaçlamadan hemen sonra kesilmelidir.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Çıkış sonrası tavsiye edilen herbisitler ile karıştırılarak kullanılabilir. Ancak ön karışım testi yapılması önerilir.

SUNABERON 75 WG®
PARADE 450 CS®