KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR
Bitki Adı Yabancı Ot Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
 

Soğan

Adana pancarı (Beta adanensis)

Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)

Çatalotu (Digitaria sanguinalis)

Çobandeğneği (Polygonum aviculare)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Farekulağı (Anagallis arvensis)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Kısır yabani yulaf (Avena sterillis)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sirken (Chenopodium album)

Şahtere (Fumaria officinalis)

Şeytan elması (Datura stramonium)

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yapışkan ot (Setaria verticilliata)

300 ml/da

 

Ekimden hemen sonra çıkış öncesi

Pamuk Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Çatalotu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Hanım döşeği (Euphorbia prostrata)

Hint keneviri (Corchorus olitorius)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sirken (Chenopodium album)

Şeytan elması (Datura stramonium)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis)

300 ml/da

 

Ekim öncesi

Mısır Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Darıcan (Echinocloa crus-galli)

Dikenli eşek marulu (Sonchus asper)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Sirken (Chenopodium album)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

300 ml/da

Ekimden hemen sonra çıkış öncesi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Soğan: Parade 450 CS iyi hazırlanmış keseklerden, yabancıotlardan ve daha önce ekilmiş bitkilerin artıklarından temizlenmiş olan toprağa soğan ekiminden sonra çıkış öncesi uygulanır.

Pamuk: Parade 450 CS, ekim öncesinde tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra hemen veya en geç 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırmaya gerek yoktur.

Mısır: Parade 450 CS, ekimden hemen sonra yabancıotlar çıkış yapmadan (çıkış öncesi) uygulanmalıdır.

 

Kurak şartlarda PARADE 450 CS uygulamasını takip eden 3-7 gün içerisinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

 

ÜRÜN MÜNAVEBESİ

Hemen ekilebilecek bitkiler: Pamuk, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler. 6 ay sonra diğer bitkiler ekilebilir.

Uygulama yapılmış tarlanın herhangi bir nedenle bozulması halinde:

Toprak 15 cm işlenerek: Buğday, arpa, pamuk, patates, fasulye, soya ve bezelye.

Toprak işlenmeden: Mısır, fasulye ve bezelye ekilebilir.

 

Fitotoksite: Parade 450 CS hastalık, kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde fitotoksisite yapabilir.

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  • Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
  • Uygulamadan sonra makinayı temizleyiniz.
  • Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
  • Tavsiye edilen ekim derinliklerine titizlikle uyulmalıdır.
  • Bitki koruma ürününden en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır.
  • % 10 dan fazla organik madde içeren topraklarda ot kontrolünde azalma olabilir. Kumlu topraklarda kullanılmamalıdır.
  • Uygulama düzgün yapılmamışsa yabancıot kontrolünü azaltır veya bitkiye zarar verir.
  • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
  • Su göllenen yerlerde kullanılmamalıdır.
  • Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

PRESSURE 74.8 SG®
CONSIDER 40 OD®