KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI OTLAR
BİTKİ ADI KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR KULANIM ZAMANI UYGULAMA DOZU PHI (gün)
MISIR*

(4-8 yaprak)

Dar yapraklı yabancı otlar

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Çatalotu (Digitari songuinalis)

Kirpidarı (Setaria viridis)

Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde

(2-6 yaprak)

125 ml/da 30
Kanyaş (Sorghum halepense) İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra

(10-30 cm boyda)

125 ml/da 30
Geniş yapraklı yabancı otlar

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Domuz pıtrağı (Xanthum strumarium)

Yabani semiz otu (Portulaca oleracea)

 

Gelişimlerinin 2-6 yapraklı olduğu genç dönemlerinde

125 ml/da 30

 

*Tatlı mısır ve cin mısırda kullanmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

CONSIDER 40 OD, mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı, çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür. 15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rhizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler.

Ayrıca ayrık (Cynodon dactylon) ve topalak (Cyperus sp.) otlarını da baskı altında tutar. Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde bromoxynil terkipli ilaçlarla karıştırıldığında etki artar. (Bromoxynil: 100 ml/dekar)

 • İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız.
 • İlaçlamadan sonra 4-6 saat içinde yağış olmamalıdır.
 • Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.

Consider 40 OD uygulanan tarlalarda 4 ay sonra sadece buğday, arpa ve soya fasulyesi; 10 ay sonra ise istenen kültür bitkisi ekilebilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Balıklara zehirlidir.
 • Su kaynaklarına bulaştırmayınız.
 • İlaçlı mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz.
 • Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız. Komşu kültürlere direkt veya indirekt temasından kaçınınız.
 • Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
 • Kullanılan alet ve edevatı deterjanlı su ile yıkamadan diğer mücadele işleminde kullanmayınız.
 • Boş ilaç kaplarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
 • İlacın dökülmesi halinde önce toprak, saman, kil gibi emici maddelere ilacı emdirip sonra süpürüp toplayınız. Bir kaba koyup yerleşim yerlerinden uzak boş bir alana çukur açıp gömünüz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU

CONSIDER 40 OD, bromoxynil terkipli ilaçlar ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Organik fosforlu ilaçlarla karışmaz.

PARADE 450 CS®