KULLLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Ve Dönemi Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Elma Elma iç kurdu

(Cydia pomonella)

 

20 ml / 100 L su Larva

 

7 gün
Armut Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

 

20 ml/100 L su Nimf-Ergin

(Taç yapraklar döküldükten sonra 2. ve 3.nimf döneminde)

7 gün

 

 

Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

25 ml/100 L su

(Yaprakların %20’si bulaşık olduğunda ilk uygulama yapılır.)

7 gün
Kiraz Ağaç kızılkurdu

(Cossus cossus)

80 ml / 100 L su

(Genç larva döneminde)

7 gün
Hububat Süne (Eurygaster spp.) 20 ml/da 1-3.dönem nimf

30 ml/da 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin

7 gün
Süs bitkileri Nergis soğan sinekleri

(Eumerus narcissi, Merodon eques)

80 ml/100 L su

(Tarla döneminde)

7 gün
Ayçiçeği

 

Yeşil kurt (Heliothis armigera) 40 ml / da Larva 7 gün
Domates Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 ml /da Larva-ergin 7 gün
Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 ml/ da Larva 7 gün
Patlıcan Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 ml /da Larva-ergin 7 gün
Mısır Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.) 30 ml/ da Larva

15 gün ara ile 3 uygulama yapılır. (Yumurta tespit edildiğinde uygulamaya başlanır.)

7 gün
Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

Şekerpancarı Kalkan böcekleri

(Cassida spp.)

30 ml / da 7 gün
Pancar Piresi (Choetacnema libialis) 25 ml / da
Yaprak böceği

(Piesema macutata)

30 ml/da
Yaprak kurtları (Spodoptera exiqua, Plusia gamma, Mamestra spp.) 30 ml/da
Bozkurt (Agrotis spp.) 30 ml/da
Genel zararlılar Çekirgeler (Locusts) 40 ml/da 7 gün

 

Bağ*/** Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

20 ml/ 100 L su Larva (Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk uygulama yapılır.) 7 gün
Mercimek Baklagil tohum böceği

(Bruchus spp.)

40 ml/da 7 gün
Mercimek, Nohut Yeşilkurt

(Helicoverpa viriplaca)

30 ml / da Larva 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

** Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Kirazda ağaç kızılkurduna karşı, bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altonda koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü Ağustos ortası ve Eylül başı uygulamalara başlanır. Bitki koruma ürününün etki süresine göre ikinci uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Hububatta süneye karşı; süne tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama daha yapılır.

Ayçiçeğinde yeşilkurda karşı 100 bitkiden 5’inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.

SUNALDA 50 EC®
ABRADE 100 EC®