KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Ve Dönemi Son uygulama ile hasat arasındaki süre
ELMA Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

 

Elma ağkurdu

(Yponomeuta malinellus)

20 ml/100 L su,Larva

 

 

15 ml/100 L su,Larva

14 gün
HUBUBAT Süne (Eurygaster spp.)

 

 

15 ml / da

1-3 ve 4-5 dönem yeni nesil Ergin

14 gün

 

Hububat hortumlu böceği

(Pachytychius hordei)

15 ml/da 14 gün
 

Kımıl (Aelia spp.)

45 ml/da

Kışlamış ergin,

2-5.dönem nimf ve yeni nesil ergin

14 gün
ŞEKER PANCARI Kalkan böcekleri (Cassida spp.) 15-20 ml/da 14 gün
Yaprak pireleri (Empoasca decipiens,Asymmetrasca decedens.) 15-20 ml/da

 

14 gün
Kleonus (Cleonus spp.) 40-50 ml/da 14 gün
MISIR Mısır kurdu ( Ostrinia nubilalis) 40 ml/da,larva

(Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanmalıdır. 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır.)

 

14 gün
Mısır koçan Kurdu

(Sesamia spp.)

DOMATES Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da 14 gün
FINDIK Fındık kurdu (Curculio nucum) 40 ml/da 14 gün
ZEYTİN Zeytin sineği (Dacus oleae) 25 ml/100 L su 14 gün
**BAĞ Bağ maymuncukları

(Otiorhynchus spp.)

30 ml/100 L su 7 gün
PAMUK Yeşilkurt * (Helicoverpa armigera) 200 ml/ da, larva 14 gün

*Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma İçkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Hububat-Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Hububat-Kımıl: 5 dekarlık tarlada ¼ m2’lik çerçevelerle en az 10 sayım yapılarak m2 de ortalama 2 kışlamış ergin veya ortalama 10 adet ikinci-beşinci dönem nimf ya da yeni nesil ergin bulunduğunda uygulama yapılmalıdır.

Hububat hortumlu böceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve Mısır koçan kurdu: ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama yapılır.

Domates yeşilkurt: Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Fındık kurdu: Meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Zeytin sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde meyvelerde vuruk sayımı yapılarak; sofralık çeşitlerde %1, yağlık çeşitlerde % 5-8 vuruk saptandığında uygulama yapılır.

PERCEPTIO 250 EC®
SUNACET 20 SP®