KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki adı Zararlı organizma adı Uygulama dozu Son uygulama ile hasat arası süre
Elma Karaleke (Venturia ineaqualis)

Memeli pas (Gymnosporangium confusum)

250 gr/100 L su 21 gün
Soğan Mildiyö (Peronospora destructor) 200 gr/100 L su 28 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 gr/100 L su 14 gün
Domates Mildiyö (Phytophtora infestans) 200 gr/100 L su 14 gün
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 gr/100 L su

200 gr /100 kg tohum

28 gün
Fasulye Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)

Pas (Uromyces phaseoli)

200 gr/100 L su 28 gün
Domates, patates ve patlıcan Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 gr/100 L su 14 gün
Sebze fidelerinde Çökerten (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp.) 200 gr/100 kg tohum
Kavun ve karpuz Antraknoz (Colletotrichum legenarium) 200 gr/100 L su 7 gün
Buğday Sarı pas (Puccinia striiformis)

Kahverengi pas (P. recondita tritici)

Kara pas (P.graminis tritici)

350 gr/da 28 gün
Şerbetçiotu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 150 gr/100 L su 42 gün
Yerfıstığı Yaprak lekesi (Cercospora arachidis)

Kök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger)

200 gr/100 L su

500 gr/100 kg tohum

14 gün

Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola)

Ölükol (Phomopsis viticola)

200 gr/100 L su

200 gr/100 L su

21 gün

21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elma kara lekesi:

1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 i dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma memeli pas (Gymnosporangium confusum):

1. ilaçlama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra (Kırmızı rozet dönemi başlangıcında),

2. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce

3. ilaçlama: 2.ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ mildiyö:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Bağ ölükol:

*Yaz ilaçlaması:

1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda

2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda

3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Soğan mildiyö:

Günlük ortalama sıcaklığın 160C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamaya başlanabilir.

Hıyar kabakgillerde mildiyö:

İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domates mildiyö:

İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Nohut antraknozu:

Tohum ilaçlaması: Tohum ekimin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 100C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Fasulye antraknozu:

Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ila ilaçlamaya devam edilir.

Fasulye pası:

Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından ilaçlamaya gerek yoktur.

Domates, patlıcan, patates erken yaprak yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü:

Ekim öncesinde tohumlar 100 kg. tohuma 200 g. ilaç gelecek şekilde karıştırılarak ilaçlanır.

Kavun karpuz antraknoz:

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kuruduktan sonra ilaçlama yapılır.

Yeşil aksam ilaçlaması: Günlük ortalama sıcaklığın 160C olması ve ortalama nemin en az %80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir.

Buğday pas hastalıkları:

Sarı pas (Puccinia striiformis), Kahverengi pas (P. recondita tritici), Kara pas (P.graminis tritici)

Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile kaplanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.

Şerbetçiotu mildiyö:

İlkbahar’da sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir.

Yerfıstığında kökboğazı çürüklüğü:

Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.

Yer fıstığı yaprak lekesi:

İlaçlamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
  • İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz 
KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Kükürt-kireç, bordo bulamacı ve bor içeren yaprak gübreleri hariç, diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.

SUNCOPPER 50 WP®
ATTEMPT 72 WP®