KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı Zararlı organizma adı Uygulama dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
ELMA

 

Karaleke

(Venturla inaequallis)

800 g/100 L su dal sıracası varsa

400g/100 L su dal sıracası yoksa

21 gün

 

ARMUT Karaleke (Venturia pirina)     800 g/100 L su dal sıracası varsa

400g/100 L su dal sıracası yoksa

21 gün
Memeli pas

(Gymnosporongium fuscum)      

400 g/100 L su 21 gün
KAYISI Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophilus)

400g/100 L su normal dönem

800g/100 L su dormant dönem

21 gün
ŞEFTALİ Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophilus)

800 g/ 100 L su 1. uygulama

400 g/100 L su 2. uygulama

21 gün
Yaprak Kıvırcıklığı (Taphrina deformans ) 800 g/100 L su 21 gün
ERİK Cep hastalığı

(Taphrina pruni)

800g/ 100 L su 21 gün
ANTEP FISTIĞI Karazenk

(Pseudocercospora pistacina)

500g/l00 L su 21 gün
TURUNÇGİLLER Uçkurutan(Phoma tracheiphila) 400g/100 L su 21 gün
ZEYTİN Halkalı Leke (Spilocaea oleaginum) 400g/100 L su 21 gün
BAĞ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

300 g/100 L su 1. uygulama

500 g/100 L su 2. uygulama

21 gün

 

Antraknoz

(Elsinoe ampelina)

300 g/100 L su 1. uygulama

500 g/100 L su 2. uygulama

21 gün
DOMATES

 

 

 

 

Mildiyö** (Phythophthora infestans) 300 g/ 100 L su 14 gün
Bakteriyel benek

(Pseudomonas syringae pv.tomato)

300 g/100 L su 1. uygulama

400 g/100 L su 2. uygulama

14 gün
Bakteriyek leke

(Xanthomonas vesicatoria)

300 g/100 L su 1. uygulama

400 g/100 L su 2. uygulama

14 gün
PATATES Mildiyö

(Phytophthora infestans)

300g/100 L su 14 gün
FASULYE Antraknoz

(Colletotrichum lindemuthianum)

500 g/ 100 L su 14 gün
Adi yaprak yanıklığı

(Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

300 g/ 100 L su 14 gün
Hale yanıklığı

(Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica)

300 g/ 100 L su 14 gün
DOMATES,

PATLICAN PATATES

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

500g/100 L su 14 gün
YER FISTIĞI Serkospora erken yaprak lekesi

(Cercospora arachidicola)

400g/100 L su 14 gün
SEBZE FİDELERİ Çökerten ve kök çürüklüğü (Phythium spp.,Rhizoctonia spp.,Fusarium spp. Alternaria spp.,Sclerotina spp. Phytophthora spp.) 300 g/100 L su 1. uygulama

500 g/100 L su 2. uygulama

(fidelik uygulaması)

14 gün 

 

 HIYAR Köşeli yaprak lekesi

(Pseudomonas syrinngae pv.lachrymans)

300g/100 L su

 

14 gün
ŞERBETÇİOTU Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 500g/100 L su 14 gün
ASPİR Yaprak lekesi(Alternaria carthami) 300g/100 L su 14 gün
TÜTÜN Fideliklerde çökerten (Rhizoctania solani, Fusariım spp., Phythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia sclerotium) 400 g/100 L su 14 gün

 * Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

 

BİTKİ KORUM ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Elma karalekesi:

 1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
 3. uygulama: Çiçek,
 4. ve diğer uygulamalar iklim koşullarınıın hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün ara ile yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

 1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3.uygulama: Çiçek taç yaprakların % 70-80’i dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürünün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Armut memelipası:

 1. uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce,
 2. uygulama: Çiçekler beyaz rozet devresinde
 3. uygulama: Çiçek taç yapaklarının %80-90’ı döküldüğü zaman

Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı, Şeftali):

 1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Eriklerde cep hastalığı:

1.uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde ,

2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Antepfıstığı karazenk:

1.uygulama : Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyondan önce , yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca, tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

 1. uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Turunçgillerde uçkurutan :

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulamaları: Yeşil aksam uygulamasını yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak uygulaması yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara bölgesinde;

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege bölgesinde;

1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

 1. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz bölgesinde;

1.uygulama: Hasattan sonra

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Bağ Mildiyösü :

1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

 1. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağ antraknozu:

Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.

Yaz uygulaması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz. Ayrı ilaçlama gerektiği takdirde aşağıdaki program uygulanır.

1.uygulama sürgünler 5-10 cm,

 1. ve diğer uygulamalar: 1. uygulamada kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Tanerler yarı büyüklüğünü aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir.

Çiçeklenme döneminde uygulamaya devam edilmez.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Domates bakteriyel benek: Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domates bakteriyel leke: Bakteriyel leke ile mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülme, koruyucu olarak fide döneminde haftada bir, tarlada ise 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Patates mildiyösü: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Fasulye antraknozu : Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye adi yaprak ve hale yanıklığı : Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Domates, patlıcan, ve patateste erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve ikim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi: uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü: uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.

Tohum ilaçlaması: ekimden önce tohuma uygulanır.

Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Hıyar köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Şerbetçiotu mildiyösü: ilkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklarla devam edilir.

Aspir yaprak lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde uygulamaya başlanır.

Tütün fidelerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

UNIVERSUM 250 SC®
SUNCOZEB 80 WP®