KULLANILACAĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı Zararlı organizma adı Kullanma Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ* Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)

Külleme (Erysiphe necator)

Ölü kol (Phomopsis viticola)

75 ml/100 L su

75 ml/100 L su

75 ml/100 L su

21 gün
 

Hıyar

Mildiyö (Pseudoperonaspora cubensis) 60 ml/100 L su 3 gün
Külleme (Erysiphe cichoracearum) (Sphaeroctecha fuliginea) 75 ml/100 L su 3 gün
Kabak Külleme (Erysiphe cichoracearum) (Sphaeroctecha fuliginea) 75 ml/100 L su 3 gün
Domates (tarla) Mildiyö (Phytophthora infestans)

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

75 ml/100 L su

75 ml/100 L su

3 gün
Karpuz Erken yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) 75 ml/da 3 gün
Biber (sera) Külleme (Leveillula taurica) 75 ml/100 L su 3 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) 100 ml/da 28 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak alanlarda kullanılmaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağda mildiyö:

İlk uygulama sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Bağda küllemesi (Erysiphe necator):

 1. ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
 2. ilaçlama: çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde
 3. ilaçlama: çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
 4. ve diğer ilaçlamalar: üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağda ölükol:

Kış ilaçlaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz ilaçlaması:

 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda
 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda
 3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Hıyar mildiyö:

İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Hıyar ve kabak külleme:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, ikim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 270C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

Domates mildiyö:

İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates erken yaprak yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Biber (sera) külleme:

Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilmelidir.

Karpuz erken yaprak yanıklığı:

Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Çeltikte çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae):

Hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa hemen ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilacın etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak üçüncü ilaçlama uygulanmalıdır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 • Balıklara zehirlidir, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.
 • İlaç artıklarının imhası esnasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilaçla kirletmeyiniz.
 • İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Ürünün domatesteki kullanımında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.

SUNABMECT 1,8 EC®
SUNCOPPER 50 WP®