KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı Zararlı organizma adı Kullanma dozu ve dönemi Hasat ile son ilaçlama arasındaki süre
Bağ* Bağ salkım güvesi

(Lobesia botrana)

25 m/100 L su Larva 3 gün (sofralık üzüm)
10 gün (şaraplık üzüm)
Pamuk Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

45 ml/da Larva 14 gün
Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

40 ml/da Larva
Elma Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

35 ml/100 L su Yumurta-Larva 14 gün
Fındık
Fındık kurdu

(Curculio nucum)
45 ml/da Ergin 14 gün
Domates Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

40 ml/da Larva 3 gün
Domates (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 35 ml/ 100 L su Larva
Mısır Mısır koçankurdu

(Sesamia spp)

30 ml/da Larva 3 gün
Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmini-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 150C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her döle bir ilaçlama yapılır.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domateste pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonu daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

 Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

SUNACET 20 SP®
TENUES 240 SC®